Pereiti prie turinio

Kolegijose ir aukštosiose mokyklose mažesnis procentas imunizuotų studentų nei universitetuose. Rengiant projektą šį pavėžėjimo aspektą akcentavo visi su socialiai pažeidžiamais vaikais dirbantys specialistai ir įstaigų vadovai. Pasiūliau grįžus namo pabandyti pagroti ją dviese. LAVA aktyviai skatina atsakingos veiklos plėtrą įmonėse ir organizacijose, prisideda prie palankių sąlygų kūrimo siekiant darnaus šalies vystymosi, atstovauja pasaulines iniciatyvas, formuoja atsakingos veiklos kriterijus.

Bendrosios socialinė bendra paslaugos 1.

socialinė bendra

Informavimas, Konsultavimas, Tarpininkavimas ir atstovavimas Centre yra teikiamos nuolat. Informuojama platinant atmintines apie teikiamas paslaugas, taip pat asmenys informuojami bei konsultuojami telefonų ir atvykus į Centrą.

socialinė bendra

Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos teikiamos kreipiantis į gydymo įstaigas, į teisėtvarkos institucijas, rajono savivaldybę, dėl technines pagalbos priemonių ir kt. Tarpininkaujama asmenims, patekusiems į krizines situacijas, kai dėl prarastų gebėjimų arba galimybių savarankiškai savimi pasirūpinti ir nesant socialinė bendra tenka asmenį perkelti iš vienos gydymo įstaigos į kitą, į socialinės globos įstaigas, bei padėti susitvarkyti būtinus dokumentus.

socialinė bendra

Taip pat asmenims, kuriems jau teikiamos socialinės priežiūros paslaugos. Transporto organizavimas Transporto paslaugos teikiamos neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims, turintiems sunkumų naudotis viešuoju arba privačiu transportu dėl sveikatos sutrikimų ar materialinių problemų.

Šeimos patiriančios socialinę atskirtį Centro transportu gali nuvykti į reabilitacinius centrus, ligonines, sanatorijas ir kt.

socialinė bendra

Socialiniai darbuotojai transportu išvyksta į rajono seniūnijas aplankyti pagalbos į namus paslaugos gavėjus, šeimas. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas Pagalba asmenims šeimomskurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali neturi galimybės pasirūpinti savo higiena.

Paslaugų gavėjas privalo: 1.

socialinė bendra

Iš anksto užsakyti paslaugą telefonu arba asmeniškai. Jei dėl sveikatos būklės gavėjas negali pats tai gali padaryti šeimos narys arba jo globėjas. Turėti skalbimo arba maudymosi priemones; 6.

socialinė bendra

Centras taip pat teikia aprūpinimo būtiniausias drabužiais ir avalyne paslaugas savarankiškai besikreipiantiems asmenims arba patekusiems į krizines situacijas, esant sunkiai materialinei padėčiai. Sociokultūrinių paslaugų organizavimas Laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų prevenciniais tikslaismažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę ir kurias teikiant asmenys šeimos gali bendrauti, užsiimti mėgstama veikla.

Socialinė reklama \

Apmokėjimas už suteiktas bendrąsias paslaugas vykdomas pagal Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos m.